Kurator stöttar unga vuxna vid cancer

Sidan publicerades 3 maj 2022

Sedan i slutet av februari är Gustav Zetterberg anställd som kurator och ungdomskoordinator inom RCC Norr. Tjänsten består av flera uppdrag, dels vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, dels inom Cancergenetisk mottagning. Gustav ska även vidareutveckla stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.

Gustav Zetterberg– Ungdomar med cancer ska inte behöva bli lämnade med det tunga, falla pladask och inte orka ta sig upp; de ska veta att det finns stöd och hjälp att få, säger Gustav Zetterberg.

På Cancercentrum kommer han ha sedvanliga kuratorsuppgifter som samtalsbehandling, anhörigstöd och ge patienter hjälp i myndighetsdjungeln.

Cancergenetisk mottagning vid RCC Norr kan genom nytillskottet erbjuda en kontinuerlig kuratorskontakt för dem som genomgår en utredning vid mottagningen.

I rollen som ungdomskoordinator kommer Gustav ha en naturlig koppling till de patienter som han möter på Cancercentrum; det blir en bra kombination.

Projekt resulterade i nytt uppdrag

Under åren 2020–2021 genomförde RCC Norr ett projekt i syfte att förbättra stödet för unga vuxna som levde eller tidigare hade levt med cancer – en bortglömd grupp som ibland faller mellan stolarna. Projektet var ett samarbete mellan Ung Cancer, RCC Norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

För att undersöka vilka stödinsatser som borde införas, gjordes en kartläggning av gruppens behov. Utifrån intervjuer med 16 unga vuxna och andra erfarenheter, blev slutsatsen att en stöd- och kontaktperson skulle vara uppskattad.

Vad som kommer att ingå i Gustav Zetterbergs nya uppdrag är i dagsläget inte preciserat. Tillsammans med ansvariga inom området vid RCC Norr och Cancercentrum, ska han nu fortsätta att utforma en stödfunktion och naturliga kontaktvägar för unga vuxna cancerdrabbade, oavsett var man bor i sjukvårdsregionen.

Gustav Zetterberg

– Det behövs någon form av uppsökande kontakt och rutiner för att erbjuda stöd av kurator, på samma sätt som av dietist eller fysioterapeut, menar Gustav Zetterberg.

Vid en rutinmässig uppföljning kan kuratorn göra en skanning utifrån vad som är troligt att den unga behöver, för att undersöka om hen är på väg åt rätt håll eller på väg mot att må sämre. Det kan exempelvis handla om hur det fungerar med relationer, jobb och bostad eller om psykiskt mående.

– Vi vill att de unga ska få möjlighet att komma vidare med sina liv, bearbeta det som har varit och uppnå självförverkligande på det sätt man vill, genom exempelvis val av yrke eller utbildning, säger Gustav Zetterberg.