Årets kontaktsjuksköterskor och Årets processledare i norra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 18 maj 2022

För att uppmärksamma och tacka nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare, som utses i varje sjukvårdsregion. Årets utmärkelser delades ut den 18 maj i samband med den årliga RCC-konferensen som denna gång hölls i Umeå.

Annelie Magnusson och Viveca GranbergInom norra sjukvårdsregionen var det två kontaktsjuksköterskor som utsågs, Annelie Magnusson och Viveca Granberg. De är arbetskollegor på kirurgmottagningen, vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) och kontaktsjuksköterskor för patienter med tumörer i övre buken (övre gastrointestinala tumörer, ÖGI).

– Det känns fantastiskt roligt, stimulerande och mycket hedrande att få denna utmärkelse. Stort tack till de som har nominerat oss!

Annelie och Viveca älskar sitt arbete. Som kontaktsjuksköterskor har de ett övergripande ansvar för cancerpatienter genom hela deras vårdprocess och cancerrehabilitering. Annelie och Viveca värnar både om patienternas och de närståendes bästa.

– Vi arbetar i ett fantastiskt team och får ofta uppskattning från våra patienter och från våra kollegor. Vi har ett mycket fint samarbete och känner oss otroligt tacksamma över att vara en del av Team ÖGI, säger Annelie Magnusson och Viveca Granberg. 

Enligt motiveringen till utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska, arbetar Annelie och Viveca systematiskt med att öka kompetens och kvalitet, samt med att sprida standardiserade rutiner. De har utvecklat Min vårdplan och har en viktig funktion i prerehabiliteringsmottagningen, arbeten som möjliggör en jämlik vård och behandling för patienter i norr.

Årets processledare vill lyfta den palliativa vården

Fredrik WallinOnkologisjuksköterskan Fredrik Wallin, Region Jämtland Härjedalen, blev utsedd till Årets processledare. Han leder den palliativa processen inom norra sjukvårdsregionen sedan 2016 och är även koordinator för Palliativt kompetenscentrum (PKC) norr.

En viktig uppgift för Fredrik är att lyfta ojämlik tillgång till palliativ vård, exempelvis när det gäller resurstilldelning, kompetensförsörjning och utbildning.

‒ Jag har fantastiska medarbetare och chefer som gjort att vi har kunnat jobba hårt och brett med den palliativa processen under de senaste åren; det har väldigt stor betydelse, säger Fredrik Wallin.

Att få ta emot utmärkelsen Årets processledare tycker Fredrik är väldigt roligt och hedrande men också oväntat.

‒ Inom palliativ vård jobbar man ofta i det fördolda men jag hoppas att utmärkelsen gör att behovet av palliativ vård lyfts fram. Det är meningsfull och viktig vård som behöver uppmärksammas, säger Fredrik Wallin.

Enligt motiveringen till Årets processledare leder Fredrik utvecklingen av den palliativa vården, både sjukvårdsregionalt och nationellt, för patientens bästa. Han driver kvalitetsprojekt och leder arbetsgrupper. Hans positiva inställning, initiativkraft, diplomati och förmåga att få saker gjorda både inspirerar och imponerar.

‒ Priset tillhör lika mycket processarbetsgruppen och de som jobbar inom den palliativa vården. Utan deras stöd och input skulle det inte vara möjligt att utföra mitt arbete, säger en lite tagen Fredrik Wallin.

Stort grattis till Annelie, Viveca och Fredrik från oss på RCC Norr!