18
MAJ
2022

Norr

Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare i norra sjukvårdsregionen

För att uppmärksamma och tacka nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare, som utses i varje sjukvårdsregion. Årets utmärkelser delades ut den 18 maj i samband med den årliga RCC-konferensen som denna gång hölls i Umeå.

Samverkan

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.


13
MAJ
2022

Samverkan

Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.


12
MAJ
2022

Norr

Cancerforskningens dag i Umeå

Den 6 maj hölls för tionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. Denna gång genomfördes dagen både på plats på Norrlands universitetssjukhus och digitalt. Cancerforskningsintresserade fick lyssna på föreläsningar både om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.


11
MAJ
2022

Norr

Cancerdag i norr om tidig upptäckt av cancer och om att möta patienters behov

Efter två år av pandemi har det äntligen blivit möjligt att träffas och arrangera fysiska möten. Årets sjukvårdsregionala Cancerdag den 5 maj blev ett hybridmöte med omkring 65 deltagare på plats i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus och ett 30-tal deltagare på distans.


3
MAJ
2022

Norr

Kurator stöttar unga vuxna vid cancer

Sedan i slutet av februari är Gustav Zetterberg anställd som kurator och ungdomskoordinator inom RCC Norr. Tjänsten består av flera uppdrag, dels vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, dels inom Cancergenetisk mottagning. Gustav ska även vidareutveckla stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.

Samverkan

Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.


28
APR
2022

Samverkan

Uppdaterat SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 26 april.

Samverkan

Regionala cancercentrum växlar upp för ett rökfritt Sverige 2025

Rökning ökar risken för ett stort antal cancerformer, bland annat i lungorna, huvud- halsområdet, tjock- och ändtarmen och urinblåsan. Varje år orsakar rökning 6 000 cancerfall i Sverige. En stor del av det offentliga Sverige har ställt sig bakom Tobacco Endgames vision om att mindre än fem procent av befolkningen ska röka 2025. Nu lyfter Regionala cancercentrum, RCC, förslag på insatser för att ytterligare betona vikten av tydliga satsningar för att minska rökningen i befolkningen.


25
APR
2022

Samverkan

Patientinformation på engelska i Regimbiblioteket

Patientinformationerna för vuxna finns nu både på svenska och engelska. Under året kommer även patientinformation publiceras på arabiska. Översättningarna är ett led i att säkra att så många patienter som möjligt kan ta del av och förstå viktig information om sina behandlingar.


19
APR
2022

Samverkan

Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Idag går två nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två diagnoser.


13
APR
2022

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Nu är det nationellt vårdprogram för njurcancer uppdaterat med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller av återfall

Samverkan

Ny rapport: Cancervårdens kliniska forskningsenheter klarade pandemin bra

En nationell rapport som RCC Mellansverige i samarbete med arbetsgruppen för Cancerstudier i Sverige (CiS) tagit fram visar att cancervårdens forskningsenheter klarat coronapandemin på ett bra sätt. Under andra kvartalet 2020 noterades en minskning i antal inkluderade patienter i kliniska cancerstudier med 22 % jämfört med samma period 2019. Men sett till hela 2020 inkluderades i stort sett lika många patienter som under 2019.


12
APR
2022

Samverkan

Viktiga insatser 2021 för utveckling inom barncancer

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visade rapporten ”Utvecklingsområden för barncancer årsrapport 2021” som RCC nyligen lämnades till Socialdepartementet.


11
APR
2022

Samverkan

Nu lanseras IPÖ patientvy – möjlighet för patienter att se sin IPÖ via 1177.se

Förra veckan lanserades funktionen IPÖ patientvy för samtliga åtta cancerdiagnoser som har IPÖ (Individuell patientöversikt). Det innebär att patienter kan ges tillgång till sin IPÖ via 1177 Vårdguidens e-tjänster. IPÖ patientvy ger patienten en översiktsbild av dennes cancersjukdom och behandlingsförlopp och är ett komplement till patientjournalen.

Norr

Fredrik Wallin från Östersund tilldelades Årets eldsjälspris

Vid Gyncancerdagen den 2 april tilldelades Fredrik Wallin årets Eldsjälspris 2022, av Nätverket mot gynekologisk cancer. Till vardags arbetar Fredrik bland annat som onkologisjuksköterska i Östersund och processledare för palliativ vård inom norra sjukvårdsregionen. Men han är även koordinator inom Palliativt kunskapscentrum norr och vårdprogramshandläggare vid Regional cancercentrum norr.


6
APR
2022

Samverkan

Nu öppnas populär teamutbildning om patienters delaktighet upp nationellt

Efterfrågan på kursen Patienters delaktighet i cancervården har varit stor under de år som den erbjudits till medarbetare inom cancervården i Region Stockholm och Region Gotland. Den erbjuds sedan hösten 2021 i digitalt format, men nu öppnas den upp för arbetsgrupper inom cancervården i hela Sverige.


4
APR
2022

Samverkan

Informationsfilmer om palliativ vård av barn

Regionala cancercentrum i samverkan släpper introduktionsserie i fem delar om palliativ vård av barn och vad ett palliativt förhållningssätt innebär. De fem utbildningsfilmerna riktar sig till alla som arbetar med allvarligt sjuka barn.


1
APR
2022

Samverkan

Ny nationell samordnare för Min vårdplan

Sedan 1 februari är Claire Micaux, Stockholm, ny nationell samordnare för Min vårdplan cancer. Nu leder hon ett nationellt nätverk som arbetar med målet att införa Nationell Min vårdplan i alla verksamheter som behandlar patienter med cancer.


29
MAR
2022

Samverkan

Cancerpatienter löper högre risk för självmord

Kunskapsläget i Sverige idag visar att cancerpatienter löper en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. Vetenskapliga studier som även beskriver de svenska förhållandena visar att självmordsrisken bland cancerpatienter är minst dubbelt så hög, jämfört med den övriga befolkningen.