MENY


18
MAR
2019

Norr

Risk för cancer kan i förväg spåras i blodet

Vissa allvarliga cancertyper kan kopplas till förändringar i olika proteiner i blodet, som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


12
MAR
2019

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Regionalt cancercentrum publicerar tio nyhetsbrev om året. I det senaste kan du bland annat läsa om Min vårdplan via nätet, cancerrehabilitering och hur vi följer upp de standardiserade vårdförloppen inom cancervården.

Norr

Anna är ny vårdutvecklare vid RCC Norr

Anna Stecksén från Umeå har nyligen tillträtt en tjänst som vårdutvecklare vid RCC Norr. I grunden är hon sjukgymnast men har även en master i folkhälsovetenskap och disputerade 2017 på en avhandling om implementering av en behandlingsmetod inom svensk strokevård.