MENY


18
JUN
2019

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Årets femte nyhetsbrev är ute nu. Det handlar bland annat om norra sjukvårdsregionens nya cancerplan. Du får också information om vilka nationella vårdprogram som blivit uppdaterad och om forskningsprojekt inom standardiserade vårdförlopp.


11
JUN
2019

Norr

Norra regionens strategi för cancervården

En ny strategisk regional cancerplan är framtagen och finns nu publicerad på RCC Norrs webbplats. Utifrån cancerplanen har sedan de fyra Norrlandsregionerna formulerat handlingsplaner för att beskriva hur respektive region avser förverkliga cancerplanens intentioner.