MENY


26
APR
2019

Norr

"RCC ska skapa en god, jämlik och patientfokuserad vård"

I mars tillträdde professor Hans Hägglund både som ordförande i RCC i samverkan och som nationell cancersamordnare. Under våren reser han runt och besöker landets regionala cancercentrum och möter vårdprofession inom cancervården. Den 25 april var det Regionalt cancercentrum norr och Norrlands universitetssjukhus, som hade äran att få besök.


12
APR
2019

Norr

Nyhetsbrev för april ute nu

Nu kan du ta del av årets tredje Nyhetsbrev från RCC Norr. Det handlar bland annat om norra regionens cancerdagar som gick av stapeln den 4-5 april. Du kan också läsa om patientöversikter inom cancervården och uppdaterade nationella vårdprogram.


11
APR
2019

Norr

Cancerforskningens dag om individualiserad cancerbehandling

Den 5 april hölls för åttonde gången i ordningen den årliga cancerforskningsdagen i Umeå. Temat var Individualiserad cancerbehandling – från vision till verklighet. Cancerforskningsintresserade samlades på Norrland universitetssjukhus för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.


10
APR
2019

Norr

Screening för cancer räddar liv

Vid Norra Regionens Cancerdag i april, uppmärksammades några av de screeningverksamheter som finns eller ska starta inom cancerområdet. Att genom screening regelbundet utföra tester och undersökningar i olika grupper av till synes friska människor, är en viktig del i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka cancer.


8
APR
2019

Norr

Träning ger goda effekter vid och efter cancer

I början av april samlades vårdprofession, patientföreträdare och cancerforskare från norra sjukvårdsregionen, till den årliga Cancerdagen. Den arrangerades av RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus och hade två teman; Träning och Cancer samt Screening.