Uppdaterad webbutbildning i allmän palliativ vård

Sidan publicerades 6 september 2017

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede har uppdaterats och finns tillgänglig för alla vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet.

Omkring 4800 personer i norra sjukvårdsregionen har hittills påbörjat utbildningen, som ska ge vårdpersonal samma grundkunskaper om god palliativ vård, oberoende av diagnos eller var patienten vårdas.

– Tanken är att utbildningen ska passa så många som möjligt oavsett yrkeskategori och det krävs inte någon förkunskap, säger Fredrik Wallin, som är processledare för palliativ vård inom norra regionen och ansvarig för utbildningen.

Webbutbildningen har nu uppdaterats i en ny version med en ny presentatör. Den är gratis, omfattar omkring 4,5 timmar och kan genomföras i etapper samt anpassas till verksamhet och kursdeltagare. Det som krävs är tid, Internetuppkoppling, en dator – och ett godkännande av chefen.

Innehållet i utbildningen är framtaget av den norra sjukvårdsregionens samrådsgrupp för palliativ vård i samarbete med Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

– Genom att tillgodogöra sig befintlig kunskap utvecklas vården, så att man oavsett huvudman, yrkeskategori och geografisk ort ger en så god palliativ vård som bara är möjligt, säger Fredrik Wallin.

Läs mer om webbutbildningen på Regionalt cancercentrum norrs webbplats: rccnorr.se

För mer information kontakta Fredrik Wallin, Processledare för palliativ vård, via E-post: fredrik.wallin@regionjh.se, tfn 073-052 75 94

FAKTA: Webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen består av fem moduler; palliativ vård och etik, symtomlindring, omvårdnad, strukturerat arbetssätt samt närstående. Varje modul avslutas med en sammanfattning och deltagarens egna reflektioner. Efter slutförd utbildning kan deltagaren göra en kunskapskontroll. När deltagaren genomfört kunskapskontrollen och fått godkänt kan hon eller han skriva ut ett diplom.