Uppskattad nätverksträff för diagnostiska centrum

Sidan publicerades 13 september 2017

Landstinget Västernorrland (LVN) inbjöd till nätverksträff för samtliga diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. Vid detta första möte bildades ett nätverk för diagnostiska centrum, med stöd av Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

 

 

 

 

 

Nätverksträffen hölls i Örnsköldsvik den 31 augusti med 24 deltagare från hela norra regionen. Många yrken var representerade, exempelvis kontaktsjuksköterskor, koordinatorer, läkare, medicinska sekreterare och projektledare.

På agendan stod bland annat presentationer av norra regionens diagnostiska centrum, studiebesök vid Diagnostiskt centrum i Örnsköldsvik och erfarenhetsutbyte. Dagens moderator var Lennart Moberg, som under hösten lämnar uppdraget som projektledare i LVN för standardiserade vårdförlopp (SVF).

Patienter med allvarliga ospecifika symtom

Ett diagnostiskt centrum utreder patienter som har allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom och patienter med cancer utan känd primärtumör. 

Dessa patientgrupper har tidigare saknat en mottagning eller motsvarande som på ett snabbt och effektivt sätt kan utreda orsaken till deras besvär. Centrumet tar emot patienter på remiss och professionens bemötande av patienten är mycket viktigt.

Inom norra regionen finns diagnostiska centrum i Lycksele, Sunderbyn, Östersund och Örnsköldsvik. Diagnostiskt centrum i Örnsköldsvik har haft sin verksamhet igång längst, drygt ett år.

 Diagnostiska centrum är viktiga för att vi ska kunna upprätthålla en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland, menade Anna-Lena Sunesson, biträdande verksamhetschef vid RCC Norr.

Nätverket ska träffas en dag om året

Att träffen var betydelsefull för deltagarna rådde ingen tvekan om. Många frågor ställdes, både övergripande och på praktiskt detaljnivå. Diskussionerna var stundtals intensiva och vid dagens slut hade alla en tydlig bild över hur arbetet ser ut på de olika orterna.

 Det finns ett stort värde med att ha ett nätverk för diagnostiska centrum i norra regionen, menade Lena Carlsson, länsverksamhetschef för onkologi och ordförande i Lokalt cancercentrum i LVN.
– Vi behöver stöd av varandra för att bygga verksamheten.

Det nybildade nätverket kommer att träffas för erfarenhetsutbyte, en gång om året. Hösten 2018 välkomnar Västerbottens läns landsting tillsammans med RCC Norr till Diagnostiskt centrum i Lycksele.

Textkälla och foto: Anneli Jernberg, kommunikatör LVN