Goda levnadsvanor kan förebygga cancer

Sidan publicerades 29 september 2017

Med befolkningstillväxt och ökad medellivslängd, ökar också antalet personer som drabbas av cancer. Under de senaste 20 åren har antalet cancerfall årligen ökat med 2 procent bland kvinnor och med 2,4 procent bland män. År 2040 kommer 630 000 personer i Sverige ha fått en cancerdiagnos under de senaste tio åren – vilket är en fördubbling jämfört med idag. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) skulle 30 procent av all cancer kunna förebyggas genom olika åtgärder, som exempelvis att inte röka, vara fysiskt aktiv och sunda matvanor.

Maria

Med stöd av RCC Norr hölls under veckan två seminarium om cancerförebyggande arbete. Den första föreläsningen gav olika perspektiv på tobaksfrågan och handlade bland annat om tobak som risk och tobaksindustrins strategier. Föreläsare var Maria Nilsson, forskare i global hälsa, med närmare 25 års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete.

Tala om tobaksbruk

Ywonne WiklundEn av arrangörerna var Ywonne Wiklund, länsansvarig för tobaksprevention inom Västerbottens läns landsting. Hon ansvarar även för kampanjen STOPP! Det är du värd – en tävling för tobaksbrukare i norra regionen som vill sluta att använda tobak.

– Med den kunskap vi har om tobak och framförallt rökningens allvarliga hälsokonsekvenser är det en mycket viktig fråga för alla inom hälso- och sjukvården att lyfta i patientmötet. Med några korta frågor om tobaksbruk och kopplingen till patientens hälsoproblem eller sjukdom kan vi bidra till en bättre hälsa, säger Ywonne Wiklund.

Sunda matvanor

Karin och Emma

Den andra föreläsningen handlade om nutritionens betydelse för cancerprevention utifrån projektet Mat och cancer. Föreläste gjorde Karin Aldin och Emma Nisukangas från Dietisternas riksförbund. De sammanfattade de aktuella kostråd som ges för att förebygga cancer men också de kostråd som ges till patienter som står under behandling.

Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare vid Västerbottens läns landsting, anordnade dagen tillsammans med en grupp kollegor som arbetar med matvanor i norra regionen. Hon menar att det är viktigt att ge information, utan att skuldbelägga patienten.

– Sjukvården har en viktig uppgift när det gäller att kommunicera sunda matvanor. Vi vet att de kan förebygga många av våra vanligaste cancersjukdomar, men också diabetes och hjärt-kärl-sjukdom, säger Cecilia Hellberg.

Kostråd utifrån evidens

Mat och matvanor diskuteras på många olika arenor, inte minst i sociala medier. Cecilia Hellberg menar att det finns många tveksamma kostråd, som inte är vetenskapligt underbyggda.

– Sjukvården talar utifrån evidens och beprövad erfarenhet – inte utifrån enskildas upplevelser, betonar Cecilia Hellberg.

Läs mer om hälsoråd som kan minska risken för cancer.

Läs mer om mat och cancer på livsmedelsverket.se