Tydlig kommunikation i primärvården kan förbättra överlevnad

Sidan publicerades 24 november 2017

Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, som publicerats i BMJ Open, visar att små förändringar i hur läkare och sjuksköterskor inom primärvården avslutar patientbesöket kan bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt.

I en studie har forskare vid bland annat Umeå universitet, Karolinska institutet och Lunds universitet, under ledning från brittiska Oxford University, intervjuat 155 personer mellan 3586 år inom sex månader efter att de diagnosticerats med lungcancer eller tjocktarmcancer.

Patienterna ombads berätta om hela händelseförloppet, från de första tecken på hälsoproblem, till vad som ledde fram till att uppsöka en läkare och få diagnos.

Eftersom överlevnad vid lung- och tjocktarmcancer mellan 1995 och 2007 var konstant högre i Sverige än i Danmark och England, speciellt under första året efter diagnos, jämförde forskarna patienternas berättelser från Danmark, England och Sverige om deras väg till diagnosen.

I berättelserna fanns märkbara skillnader mellan de tre länderna vad gäller primärvårdsläkarnas tydlighet och kommunikation i samband med patientens besök.

Patienterna i England och Danmark berättade att de varken visste om eller när de skulle återkomma till sin primärvårdsläkare när symtom kvarstod eller återkom. De svenska patienterna beskrev däremot att de fått tydliga handlingsplaner med instruktioner om att i så fall återkomma inom en angiven tidsperiod.

Senada Hajdarevic

–Att upptäcka och diagnosticera cancer tidigt kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är samtidigt en komplex process som oftast börjar med att patienterna uppsöker primärvården och då berättar om tecken eller symtom som de upplever och är osäkra på. Våra resultat bekräftar återigen att god tillgänglighet till primärvården liksom tydlighet i läkares patientkommunikation är lika viktiga för tidig cancerdiagnos som att allmänheten känner till vad som kan vara symptom och tecken på cancer, säger Senada Hajdarevic, lektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och medförfattare av artikeln i BMJ Open. (Källa: Umeå universitet)

Senada Hajdarevic är också processledare för Vägen in i cancervården och Cancerprevention inom RCC Norr.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå universitets webbplats