Utbildning om bäckenrehabilitering efter cancerbehandling

Sidan publicerades 1 mars 2017

Nyligen arrangerade RCC Norr en regional tvådagarsutbildning om rehabilitering efter cancerbehandling i bäckenområdet. Ett 90-tal personer och många olika professioner deltog från hela norra regionen, på landstingshuset i Umeå eller via videolänk.

Publik utbildning bäckenrehabilitering

Många patienter som har behandlats för cancer i bäckenområdet, t.ex. gynekologisk cancer eller urologisk cancer, dras med resttillstånd efter behandlingen, som ger en försämrad livskvalitet.

Temat för utbildningen var hur sjukvården kan hjälpa dessa patienter till ett bättre liv. Ibland kan resttillstånden nämligen vara lätta att avhjälpa eller lindra, med rätt rehabilitering och kunskap hos professionen.

Under utbildningsdagarna deltog både regionala och nationella föreläsare med många intressanta föredrag. Att deltagarna fick träffa kolleger och olika professioner inom området, för nätverkande och erfarenhetsutbyte, har också ett stort värde.

Några exempel…

Cecilia IsakssonCecilia Isaksson var en av talarna. Hon berättade om rehabiliteringsstrategier efter en benmärgstransplantation. Att få en ny benmärg innebär att patienten också får ett nytt immunförsvar. I vissa fall angriper det nya immunförsvaret mottagaren, vilket kan resultera i allvarliga inflammationer. I en svensk undersökning från 2014 hade över hälften av patienterna dessa komplikationer i genitalierna. Detta innebär ett stort lidande för patienterna.

Camilla ThellenbergCamilla Thellenberg föreläste om biverkningar efter strålbehandling vid prostatacancer. Med hjälp av MR-teknik kan läkare bättre lokalisera tumörer och förbättra precisionen vid behandling. Hur stor volym av vävnader som strålbehandlas har en avgörande betydelse för omfattningen av de biverkningar patienten kan drabbas av.

Åsa Sandström och Anette Lundqvist

Åsa Sandström (t.vä. i bild) talade om rehabilitering vid lymfödem, som orsakas av cancer eller är en komplikation efter cancerbehandling. Tidig upptäckt är viktig eftersom kraftiga svullnader påverkar livskvalitén negativt. Lymfödemet blir också en ständig påminnelse om cancersjukdomen. Den viktigaste behandlingen vid lymfödem är kompression med bandage eller kompressionskläder.

Anette och JohannaJohanna Sjögren (t.hö i bild) delade med sig av sina kunskaper om smärta i bäckenet, som kan ha många olika ansikten och orsaker. Bäckenbottnen har till uppgift att bära överkroppen, kontrollera slutmusklerna och kompensera för tryck uppifrån. Vi kan minska trycket genom att exempelvis stretcha eller sitta på huk.

Katja Vuollet Carlsson berättade omKatja Vuollet Carlsson kontaktsjuksköterskans uppdrag och cancerrehabilitering. Hon menade att det måste vara tydligt vem som gör olika behovsbedömningar, sätter in och utvärderar åtgärder i vårdkedjan utifrån den enskilda patienten. Professionen behöver arbeta strukturerat och tydliggöra vårdteamet runt patienten.

Anette Lundqvist och Lena KimdalProjektledaren Anette Lundqvist som tillsammans med Lena Kimdal, stod för det praktiska genomförandet av utbildningen, underströk vikten av att ”bygga broar” mellan olika diagnoser som omfattar bäckenrehabilitering. Resurserna bör kunna samordnas om all profession ser till patientens behov.

Cancer i bäckenområdet

Omkring 1600 patienter behandlas årligen, i norra regionen, för cancer i bäckenområdet. Nästan alla som behandlas får komplikationer som kan ge besvär från tarm, urinblåsa, könsorgan, lymfkörtlar och skelett. Det kan också handla om psykologiska, sociala och existentiella behov.