Genetiska markörer kopplas till hjärntumörer

Sidan publicerades 30 mars 2017

Ett internationellt forskningskonsortium har i den hittills största studien av maligna hjärntumörer undersökt genetiska markörer för gliom, en väldigt aggressiv form av hjärntumör. I forskningsstudien, där forskare vid Umeå universitet deltagit, bekräftades 13 tidigare identifierade genetiska markörer och dessutom upptäcktes 13 nya genetiska markörer som har en koppling till gliom.

Förstoringsglas och hjärntumörBeatrice Melin, professor i onkologi vid Umeå universitet och chef vid RCC Norr, har lett studien tillsammans med Melissa Bondy vid Baylor College of Medicine. Melin är också försteförfattare till den artikel om studien som har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Nature Genetics.

– Kunskapen om riskfaktorer för att utveckla gliom har hittills varit begränsad. Att vi nu hittat och bekräftat en uppsättning genetiska riskfaktorer inblandade i utvecklingen av gliom gör att vi får en bättre genetisk bild av sjukdomen och därmed en större förståelse för vem som befinner sig inom riskzonen för att drabbas, säger Beatrice Melin.

Källa: Umeå universitet.

Läs pressmeddelandet från Umeå universitet