Stipendium till Mikael Johansson

Sidan publicerades 24 maj 2017

Den femte maj tilldelades överläkare Mikael Johansson SLUSG-stipendiet 2017. Mikael Johansson är verksam vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus och är processledare för lungcancerområdet inom Regionalt cancercentrum norr.

Lungcancerstipendiet uppmärksammar personer som gör betydande insatser inom lungcancerområdet och stipendiesumman är på 75 000 kronor.

Motiveringen till SLUSG-stipendiet 2017 lyder:

Mikael Johansson har som universitetslektor vid Umeå universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus ägnat sig åt forskning rörande bl a LRIG-proteiner kopplade till cancer och studier rörande lungcancerpatienter. Hans anknytning både till kliniken och till laboratoriet ger honom utomordentliga förutsättningar att fortsatt utveckla sin translationella forskning, ett område av vital betydelse för förbättrad cancerbehandling. Därtill har han som sekreterare i Svenska planeringsgruppen för lungcancer gjort en effektiv och viktig insats för att förbättra samarbete och klinisk utveckling av lungcancerbehandlingen i Sverige.

Lungcancerstipendiet är instiftat av svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och Astra Zeneca.

Läs mer i Onkologi i Sverige