Min vårdplan på nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 9 maj 2017

Idag hölls nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom cancervården i norra regionen. De flesta av deltagarna kopplade upp sig via video och mötet var upplagt i korta föredrag. Samordnare för kontaktsjuksköterskorna i norr, Katja Vuollet Carlsson, talade bland annat om uppdraget som kontaktsjuksköterska, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

– Min vårdplan handlar om patientens process genom vården. Den ska vara patientens verktyg för att öka sin egen delaktighet, förståelse och trygghet genom vårdprocessen, säger Katja Vuollet Carlsson.

Min vårdplan digitaliseras

Fem år efter att en första nationell (pappersbaserad) Individuell vårdplan lanserades i cancervården, är nu idén om en digital Min vårdplan på väg att förverkligas.

Inom kort kommer patienter med bröstcancer, prostatcancer och kolorektal cancer att börja pilottesta en ny digital Min vårdplan. Slutrapport för pilotstudien kommer att lämnas vid årsskiftet.