Målgång för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 2 juni 2017

19 kontaktsjuksköterskor från hela norra sjukvårdsregionen blev i torsdags klara med en uppdragsutbildning som handlar om kontaktsjuksköterskans roll i cancervården.

– Vi vill tydliggöra kontaktsjuksköterskans uppdrag och yrkesroll, säger kursansvarig Per Fransson.

Utbildningen har mestadels varit webbaserad. Kursdeltagarna träffades i januari och nu vid avslutningen. Däremellan har man en gång per vecka tagit del av ett webbseminarium och genomfört skriftliga uppgifter runt tre olika teman; min vårdplan, förbättringsarbete och e-hälsa.

Klassfoto

Vid den avslutande träffen, i Umeå den 1 juni, firade kursdeltagarna med kaffe och tårta.Marianne Pettersson En av deltagarna var Marianne Pettersson som till vardags arbetar som kontaktsjuksköterska på onkologimottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

Hon tycker att kursen har ett bra upplägg. Att utbildningen är på distans har varit en förutsättning för att kunna kombinera den med arbete.

– Det är roligt att utbilda sig, men jag är nyfiken av mig och vill gärna fördjupa mig i det mesta.

Erfarenhetsutbyte

Marianne Pettersson tyckte det lät intressant med en uppdragsutbildning som kunde ge henne mer kött på benen i rollen som kontaktsjuksköterska. Två kollegor hade redan gått utbildningen och var nöjda med den.

– Även om jag har arbetat länge inom vården, utvecklas man vidare när man börjar att läsa om olika saker och ta till sig ny kunskap, säger Marianne Pettersson.

Att utbyta erfarenheter med kollegor är viktigt; det berikar och är till nytta för den egna verksamheten.

– Det är inte alltid enkelt att implementera nya saker i vården och då är det bra att ha något konkret att visa på, som andras erfarenheter. Viljan finns nog i verksamheten men resurserna kan saknas, säger Marianne Pettersson.

Fast vårdkontakt

Cancer är många gånger en livshotande sjukdom som drabbar många människor, deras familjer och närstående. Marianne Pettersson tycker det är viktigt att alla patienter med cancer får en fast vårdkontakt som är lätt att nå. Vetskapen om att man snabbt kan få kontakt med vården ger patienten trygghet.

Hennes viktigaste uppgift som kontaksjuksköterska är att vara den drabbades och de närståendes språkrör och kontaktperson under hela vårdprocessen.

Kontaksjuksköterskan behöver vara lyhörd för att patienten kan behöva lotsas vidare till andra professioner i det vårdteam som finns runt patienten. Marianne tycker att det ibland behövs ett extra sinne som kan känna in patientens behov.

Patienterna blir också alltmer medvetna och efterfrågar kontaktsjuksköterska och Min vårdplan.

– Förhoppningen är att kontaktsjuksköterskan kan bidra till en mer välinformerad och trygg patient. Det besparar sjukvården många frågor som annars kan komma i övrigt. En fast vårdkontakt är bra både för patienter och verksamhet, säger Marianne Pettersson.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

KatjaKursen kontaktsjuksköterskans roll i cancervården arrangerades under våren 2017 av Umeå universitet i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Utbildningen som var på 7,5 högskolepoäng, genomfördes på distans och kvartsfart under 20 veckor. Förhoppningen är att utbildningen ska ges även under kommande läsår, då som fristående kurs och i Umeå universitets regi.

För mer information kontakta:

Kursansvarige, Per Fransson via e-post per.fransson@vll.se eller telefon 070-694 71 59

Samordnare för kontaksjuksköterskor i norra regionen, Katja Vuollet Carlsson via e-post katja.vuollet@vll.se eller telefon 072-506 20 75