Nytt om RCC Norrs arbete

Sidan publicerades 27 januari 2017

RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landsting och regioner i att utveckla cancervården i norra sjukvårdsregionen.

RCC:S arbete och insatser sker utifrån den nationella cancerstrategin. Genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för cancervården, följa upp resultat samt genom att arbeta för att kunskap, nationella riktlinjer och vårdprogram inom cancervården tillämpas i hela regionen, medverkar RCC Norr till att förbättra cancervården.

Läs mer i våra nyhetsbrev eller här på webbplatsen.

Läs det senaste nyhetsbrevet från RCC Norr nr 1:2017