MENY


27
JAN
2017

Norr

Nytt om RCC Norrs arbete

RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landsting och regioner i att utveckla cancervården i norra sjukvårdsregionen.


26
JAN
2017

Norr

Ny kursstart för utbildning av kontaktsjuksköterskor

Den 17 januari 2017 startade den andra omgången av RCC Norrs uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen.


17
JAN
2017

Norr

Framtida behov av PET-CT har utretts

Idag finns en utrustning för PET-CT vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den används för att undersöka patienter från hela norra regionen. Under hösten 2016 utreddes det framtida behovet av PET-CT i regionen, på uppdrag av Norrlandstingens regionförbund. Extern utredare var Lars Holmberg, överläkare och professor i Uppsala.