Utvecklingen av cancervården i norra regionen har följts upp

Sidan publicerades 19 december 2017

RCC Norr har följt upp hur arbetet enligt den regionala utvecklingsplanen för cancervården för 2016–2018, har gått.
Uppföljningen visar en fortsatt positiv utveckling av cancervården inom många områden, men bristande operations- och vårdplatsresurser medför att önskade ledtider inte alltid kan hållas.

– Att patienter med cancer diskuteras på multidisciplinära konferenser är numera en självklarhet inom nästan alla diagnoser och de allra flesta av patienterna erbjuds en kontaktsjuksköterska, säger Anna-Lena Sunesson, tf verksamhetschef vid RCC Norr.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) har sedan 2015 successivt införts i cancervården för olika cancerdiagnoser. Syftet med det standardiserade arbetssättet är att korta ledtiderna fram till diagnos och start av behandling, samt att patienten ska vara välinformerad och trygg genom hela processen.

Ta del av uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen 2016–2018