Ny processledare för barnonkologi

Sidan publicerades 13 december 2017

Per-Erik Sandström är RCC Norrs nye processledare för området barnonkologi. Per-Erik har arbetat omkring 20 år som barnonkolog. Han var med och bildade Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) och är fortsatt aktiv i den gruppen. Per-Erik är också Umeås representant i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).

–Ju längre jag arbetar, ju viktigare inser jag att långtidsuppföljningen är. Det vi trodde var helt okomplicerat för 20 år sedan, visar sig behöva noggrann och kontinuerlig uppföljning, säger Per-Erik Sandström.

–Jag ser fram emot processarbetet i RCC Norr, vilket är det forum vi skall arbeta i för att se till att vi kan få till stånd en likvärdig uppföljning, i hela norra regionen, av alla som behandlats för cancer i barndomen.

När Per-Erik inte arbetar delar han sin tid mellan fritidshuset vid kusten, med att hålla landskapet öppet vid hemgården i Åmsele.

RCC Norr hälsar Per-Erik varmt välkommen som processledare för barnonkologi.