MENY


19
DEC
2017

Norr

Årets sista nyhetsbrev från RCC Norr

I årets sista nyhetsbrev hälsar RCC Norr en god jul till personal, prenumeranter, personal, profession, patienter patientrepresentanter

Norr

Utvecklingen av cancervården i norra regionen har följts upp

RCC Norr har följt upp hur arbetet enligt den regionala utvecklingsplanen för cancervården för 2016–2018, har gått. Uppföljningen visar en fortsatt positiv utveckling av cancervården inom många områden, men bristande operations- och vårdplatsresurser medför att önskade ledtider inte alltid kan hållas.


14
DEC
2017

Norr

Ny systemutvecklare vid RCC Norr

Rasmus Åkerlund är ny i tjänsten som systemutvecklare vid RCC Norr. Han är 22 år och nyutexaminerad mjukvaru- och systemutvecklare. Innan Rasmus började arbeta vid RCC Norr studerade han inom .NET vid Yrkesakademins yrkeshögskola i Örnsköldsvik, som då var bostadsorten.


13
DEC
2017

Norr

Ny processledare för barnonkologi

Per-Erik Sandström är RCC Norrs nye processledare för området barnonkologi. Per-Erik har arbetat omkring 20 år som barnonkolog. Han var med och bildade Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) och är fortsatt aktiv i den gruppen. Per-Erik är också Umeås representant i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).