Bättre vårdprocess för utsatt patientgrupp

Sidan publicerades 15 augusti 2017

I september tillträder onkologen Anna Näslund uppdraget som RCC:s processledare för cancer utan känd primärtumör (CUP). Till vardags arbetar hon kliniskt och möter patienter både på mottagning och avdelning vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Anna Näslund– På vår klinik får vi träffa patienter med nästan alla onkologiska diagnoser, vilket jag tycker är spännande, men mitt särintresse är lymfom och sarkom, berättar Anna Näslund.

Hon tycker att patienter med CUP är en särskilt utsatt patientgrupp, eftersom de till stor del måste leva i ovisshet. De vet att de troligen har cancer, det har de fått besked om, men inte vilken sort, vilken behandling som är bäst eller hur prognosen ser ut.

Stor kraft måste läggas på att försöka hitta primärtumören. Det är inte alltid lätt och det kan bli en lång och utdragen process. Samtidigt måste vården väga in om patienten har någon nytta av vidare utredning och avsluta om patienten inte skulle orka med tänkt behandling. Då det är bättre att inrikta vården helt på optimal livskvalitet istället för att jaga en diagnos. Hur gör vi denna process på bästa och smidigaste sätt i Norra regionen? Vilka utredningar ska göras var och av vem? Hur gör vi patienten så trygg som möjligt?

Vad vill du förbättra i vårdprocessen för cancer utan känd primärtumör?

– Målet är att få till flödet så smidigt och tryggt som möjligt för dessa utsatta patienter. Norra regionen är en mycket stor region med geografiska utmaningar. PET-CT-utrustning finns till exempel än så länge bara i Umeå, säger Anna Näslund.

Vad gör du helst på fritiden?

– Med vuxna barn har jag gott om fritid, som jag gärna ägnar åt att umgås med min familj och vänner (helst över en god middag). Jag tycker också om att läsa, särskilt psykologiska deckare. Att träna tillhör min vardag och i höst tänkte jag satsa på styrketräning. Film och teater är andra favoriter. Och att resa, förstås. Jag drömmer om att resa till Grönland och Svalbard, berättar Anna Näslund.

Ordlista

CUP – Cancer utan känd primärtumör betyder att patienten har en eller flera metastaser men att det är oklart var i kroppen cancertumören finns som metastaserna kommer ifrån. Det kan gå att få behandling även om läkaren inte hittar primärtumören.

Cirka 1300 personer får diagnosen varje år. De flesta är över 50 år.

PET – Positronemissiontomografi är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av radioaktiva isotoper som blandas med kroppsegna ämnen till ett radiofarmaka.

CT – Datortomografi är en typ av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Vid undersökningen används ofta kontrastmedel, som ger en ännu tydligare bild av kroppens strukturer.