Nyheter

Samverkan
Ökad överlevnad för patienter med myelom

Patienter med blodcancerformen myelom lever allt längre. Det visar en ny rapport från myelomregistret. I dag lever hälften av patienterna under 65 år minst sju år.

Norr
Norrlandstingen får stimulansmedel för vårdförlopp i cancervården

Landstingen i norra regionen får sammanlagt 18,2 miljoner kronor i stimulansmedel för införande av ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Det beslutades på dagens regeringssammanträde. Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen i landet.

Samverkan
Alla landsting får stimulansmedel

Samtliga landsting får medel för införande av 13 nya standardiserade vårdförlopp. Det beslutades på dagens regeringssammanträde. Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen.

Norr
Palliativt kompetenscentrum höjer kunskapsnivån

Fredrik Wallin från Östersund är nytillträdd processledare i palliativ vård och koordinator för palliativt kompetenscentrum (PKC) inom RCC Norr. Han är specialistsjuksköterska inom onkologi och har tidigare arbetat på Cancercentrum vid Nus och på onkologisk mottagning i Östersund.

Samverkan
Patientinformation om SVF

Nu finns patientinformation om standardiserade vårdförlopp tillgänglig för nedladdning på webben.

Samverkan
Ny konferens för kontaktsjuksköterskor

Den 17 mars samlades 270 kontaktsjuksköterskor från hela landet för först gången till konferens för inspiration, diskussioner och information om kontaktsjuksköterskan roll och dess utveckling.

Norr
Nyheter från RCC Norr

Omkring åtta nyhetsbrev om året skickas ut från RCC Norr. I det senaste brevet kan du bland annat läsa om hur standardiserade vårdförlopp infördes inom diagnosen matstrups- och magsäckscancer. Du hittar också information om hur du anmäler dig till de regionala cancerdagarna 7 – 8 april. Sista chansen för anmälan är tisdagen 22 mars. Välkommen att prenumerera på RCC Norr nyhetsbrev.

Samverkan
Handlingsplaner tillgängliga på webben

Nu finns 2016 års handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp tillgängliga på webben. Senast den 15 mars skulle landsting och regioner lämna in en handlingsplan till Socialdepartementet.

Norr
Ny innovativ systemutvecklare till Regionalt cancercentrum

Patrik Hjelt är ny systemutvecklare vid RCC Norr, där han arbetar som testare och support för INCA-plattformen. Han validerar olika funktioner i plattformen och ser till att olika tester utförs inför nya versionsuppdateringar.

Samverkan
En fråga om solvanor i folkhälsoenkäten

För första gången kommer vi från och med 2016 kunna följa befolkningens solvanor, genom den nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. Folkhälsoenkäten är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som syftar till att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid.

Norr
Snabbspår banade väg för kortare väntetider

Bättre logistik och bättre struktur på arbetet har gett kortare väntetider för patienter med matstrups- och magsäckscancer i norra regionen. Det menar Bengt Wallner, cancerkirurg vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) och processledare för övre GI inom RCC Norr. Han syftar på det snabbspår som utarbetades i samband med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) under hösten 2015.

Samverkan
Vårdförlopp för melanom fastställt

Nu är vårdförloppet för melanom slutligt fastställt. Vårdförloppet är det trettonde och sista vårdförloppet som tagits fram för införande under 2016. De övriga tolv vårdförlopp som ska införas under året fastställdes 2015.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram

Ett nytt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer har publicerats på cancercentrum.se. Det nya vårdprogrammet ersätter den äldre versionen från 2008.

Samverkan
Så var väntetidena före start av SVF

Standardiserade vårdförlopp ska förkorta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. För att ha ett ingångsläge innan arbetet med de fem första standardiserade vårdförloppen drog igång gjorde Regionala cancercentrum en sammanställning av ledtider för dessa diagnoser. Sammanställningen gjordes under perioden 1 januari 2014 till den 30 juni 2015.