Nyheter

Samverkan
Fastställt SVF för analcancer

Vårdförloppet för analcancer är nu fastställt och finns tillgängligt på webbplatsen. Landstingen får i uppdrag att införa vårdförloppet tidigast under 2017.

Samverkan
SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Nu är vårdförloppet för livmoderkroppscancer ute på remiss. Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben.

Norr
Årets eldsjäl fick pris

Kristina Aglund, gynonkolog i norra regionen, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2016. Priset delades ut vid Gyncancerdagen i Umeå den 19 april.

Samverkan
Remissversioner av vårdprogram

Regionala cancercentrum börjar publicera remissversioner av vårdprogram på webben. Nu finns sju remissversioner publicerade, fem i remissrunda 1 och två i remissrunda 2. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Norr
Projekt gav bättre rehabilitering inom gyncancer

Säkra cancerrehabiliteringen, skapa fungerande arbetsformer för kontaktsjuksköterskor och införa ”Min vårdplan” i vårdprocessen för gynekologisk cancer i norra regionen. Det var tre av syftena med Carereprojektet.

Norr
Välbesökt cancerforskningsdag i Umeå

I härligt vårväder hölls den årliga cancerforskningsdagen i landstingshuset i Umeå. Till cancerforskningsdagen anlände en stor skala entusiastiska åhörare och posterpresentatörer från regionens alla hörn. I år bestod programmet av sex halvtimmeslånga presentationer. Patientnära kliniska studier, grundläggande molekylärbiologisk forskning samt forskningsmetodik och infrastrukturplattformer presenterades. De yngre forskarna fick även de komma till tals under den ca 1,5 timmes långa postersessionen.

Norr
Regionala cancerdagar i Umeå

Ett säkert norrländskt vårtecken är RCC:s regionala cancerdagar som årligen hålls i Umeå. Under konferensens första dag, den 7 april fick de 160 deltagarna bland annat ta del av erfarenheter från införandet av standardiserade vårdförlopp, höra hur diagnostiskt centrum kom till i Kristianstad samt ta del av nationella och regionala nyheter inom regionala cancercentrums verksamhet.

Norr
Pris för bästa poster

I fredags hölls den årliga cancerforskningsdagen i Umeå med en stor skala entusiastiska åhörare och intressanta föreläsare. Under konferensdagen väckte posterutställningen stort intresse bland besökarna.

Samverkan
Kraftig kostnadsökning för cancer till 2040

Varje år insjuknar allt fler i cancer. År 2040 förväntas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. Samma år förväntas kostnaderna för cancer stiga till över 68 miljarder kronor, en ökning med 90 procent.