Heldag om kvalitetsregister

Sidan publicerades 28 september 2015

Den 22 september arrangerade Registercentrum Norr och Regionalt cancercentrum norr en gemensam dag om hur kvalitetsregister kan användas inom sjukvården.

Målgruppen var politiker, chefer samt de som arbetar med register och/eller förbättringsarbete och det var ett åttiotal deltagare från hela landet som samlades på Folkets Hus i Umeå eller deltog via livestreaming för att öka sin kunskap om kvalitetsregister. 

Dagen inleddes av Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan. Därefter följde en introduktion om kvalitetsregister av verksamhetschef Beatrice Melin, RCC Norr och enhetschef Jack Lysholm, RC Norr. 

Det hölls föreläsningar om två olika kvalitetsregister inom cancerområdet, för diagnoserna lungcancer och prostatacancer. Representanter från Riksstroke, Svenskt Bråckregister och Svenskt Reumatologiskt register höll också föreläsningar.

Micael Ljuslinder från ortopediska kliniken i Umeå berättade om hur deras verksamhet, i samarbete med RC Norr och Memeologen, tagit fram en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt kunna ta hand om kvalitetsregisterdata.

Emma Vintemon från Kansliet för nationella kvalitetsregister, informerade om ”Vården i siffror”, ett verktyg som används för att samla aktuella, kvalitetssäkrade uppgifter från olika registerkällor.

Länk till film från kvalitetsregisterdagen och mer information

Källa: Registercentrum Norr