Behandling med protonterapi på distans

Sidan publicerades 1 september 2015

Nu har Skandionkliniken i Uppsala börjat behandla vissa cancerpatienter med protonterapi. För Norrlands universitetssjukhus (Nus) innebär detta tillgång till ett nytt behandlingsrum – på distans.

– Det är en spännande distanslösning som vi inte prövat förr och som måste trimmas in. Men det är roligt att äntligen få komma igång, säger onkologen Per Bergström vid Cancercentrum.

– Vi turas om att sköta själva behandlingarna på Skandionkliniken. Däremot görs alla förberedelser kring patienten på våra egna sjukhus och vi har också det medicinska ansvaret för patienten under hela behandlingen.

Vilka patienter som ska behandlas bestäms på gemensamma, nationella ronder. Per Bergström räknar med ett hundratal personer från norra regionen varje år. Behandling av barn kommer att prioriteras.

– Eftersom konventionell strålning ökar risken för bieffekter senare i livet undviker vi att ge den till barn. De allra flesta barn som inte bara ska få lindrande behandling kommer att få protonterapi, säger Per Bergström.

Protonstrålning har speciella egenskaper som gör att läkaren kan bestämma vilken energi strålningen ska få. Med en exakthet på en halv millimeter kan han eller hon styra den till det djup där tumören finns.

– Där strålen slutar blir effekten desto större – i ett mycket begränsat område. Att så gott som all strålenergi absorberas i tumören gör att vi kan spara kringliggande vävnader, säger Per Bergström.

Källa: Greti Ohlsson, VLL

Läs hela nyheten på VLL.se