MENY


29
SEP
2015

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från RCC Norr att ladda ner. Brevet handlar till största del om standardiserade vårdförlopp, som nu införs i cancervården i hela landet.


28
SEP
2015

Norr

Heldag om kvalitetsregister

Den 22 september arrangerade Registercentrum Norr och Regionalt cancercentrum norr en gemensam dag om hur kvalitetsregister kan användas inom sjukvården.


24
SEP
2015

23
SEP
2015

Norr

Standardiserade vårdförlopp införs i landstingen

Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från välgrundad misstanke till start av behandling göras så kort som möjligt – men utan att tumma på kvaliteten. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas.


17
SEP
2015

Norr

Ny utbildning för kontaktsjuksköterskor

Fram till den 19 oktober har cancervården inom norra regionen möjlighet att anmäla medarbetare till en ny uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor.


1
SEP
2015

Norr

Behandling med protonterapi på distans

Nu har Skandionkliniken i Uppsala börjat behandla vissa cancerpatienter med protonterapi. För Norrlands universitetssjukhus (Nus) innebär detta tillgång till ett nytt behandlingsrum – på distans.