Nyheter

Norr
Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från RCC Norr att ladda ner. Brevet handlar till största del om standardiserade vårdförlopp, som nu införs i cancervården i hela landet.

Samverkan
Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR, Nationella prostatacancerregistret får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet.

Norr
Heldag om kvalitetsregister

Den 22 september arrangerade Registercentrum Norr och Regionalt cancercentrum norr en gemensam dag om hur kvalitetsregister kan användas inom sjukvården.

Norr
Nyhetsbrev från RCC Norr
Norr
Standardiserade vårdförlopp införs i landstingen

Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från välgrundad misstanke till start av behandling göras så kort som möjligt – men utan att tumma på kvaliteten. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas.

Norr
Ny utbildning för kontaktsjuksköterskor

Fram till den 19 oktober har cancervården inom norra regionen möjlighet att anmäla medarbetare till en ny uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor.

Samverkan
Vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har nu fastställts och publicerats. Det är det första i sitt slag i Sverige och omfattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Samverkan
Standardiserade vårdförlopp på 1177 Vårdguiden

På uppdrag av SKL och Inera startar SLL Invånartjänster inom kort arbetet med att utveckla och uppdatera informationen om standardiserade vårdförlopp via 1177 Vårdguiden.

Samverkan
Nytt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet inom sjukdomsgruppen NET – neuroendokrina tumörer – har nu fastställts och publicerats.

Samverkan
Mammografi blir gratis i alla landsting 2016

Regeringen aviserar idag att den kommande budgetpropositionen innehåller en satsning med 207 miljoner kronor per år för att screening med mammografi ska bli avgiftsfri. Beslutet ska gälla från den 1 juli 2016 och berör alla kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting.

Norr
Behandling med protonterapi på distans

Nu har Skandionkliniken i Uppsala börjat behandla vissa cancerpatienter med protonterapi. För Norrlands universitetssjukhus (Nus) innebär detta tillgång till ett nytt behandlingsrum – på distans.