ST-utbildning i sarkom

Sidan publicerades 21 oktober 2015

19–20 november anordnar ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå en utbildning om sarkom. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom ortopedi men är också tänkt för de ST-läkare från andra kliniker som har kontakt med sarkompatienter, t ex barnläkare, radiolog, patolog. Även sjuksköterskor som arbetar med diagnosgruppen kan anmäla sig.

Kursen handlar till största del om individuell behandling av olika tumörer inom ortopedin. Planen är att kursen ska ha föreläsare från onkologen, ortopeden, radiologen och patologen.

Schema utbildning sarkom (pdf)

För mer information, kontakta Richard Löfvenberg, överläkare ortopedkliniken, eller Fabian Burmeister, ST-läkare ortopedkliniken.
Anmälan görs till Karin Arctaedius, via mejl: karin.arctaedius@umu.se

Vad betyder sarkom?

När cancern utgår från kroppens stödjevävnader, till exempel skelett, brosk, bindväv eller muskler, kallas den för sarkom.