Nya standardiserade vårdförlopp ute på remiss

Sidan publicerades 23 oktober 2015

Norrlandstingen deltar i en pågående nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet i cancervården. Som en viktig del i den satsningen införs nu standardiserade vårdförlopp (SVF). Nio SVF är hittills fastställda och färdiga att implementeras i vården. Ytterligare sex SVF är just nu ute på remissrunda. Du är välkommen att framföra dina remissynpunkter t.o.m. den 2 november 2015.

De aktuella standardiserade vårdförloppen avser:

  • allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer,
  • bukspottkörtelcancer,
  • cancer i gallblåsa och gallvägar,
  • levercancer,
  • maligna hjärntumörer,
  • malignt hudmelanom.

Se mer information och lämna remissvar på webbplatsen:

www.cancercentrum.se

För mer information om satsningen på kortare väntetider i cancervården och standardiserade vårdförlopp, kontakta den lokala processledaren i landstinget:

Västerbottens läns landsting: Göran Hugosson, E-post: goran.hugosson@vll.se, telefon 070-670 27 95

Norrbottens läns landsting: Kristina Andersson, E-post: kristina.a.andersson@nll.se, telefon 072-228 00 21

Landstinget Västernorrland: Lennart Moberg, E-post: lennart.moberg@lvn.se, telefon 070-191 68 75

Region Jämtland Härjedalen: Elin Wassdahl Nilsson, E-post: elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, telefon 070-635 55 81

Eller RCC Norrs projektledare:

Anna-Lena Sunesson, E-post: annalena.sunesson@vll.se, tfn 070-397 7081
Anna Selberg, E-post: anna.s.jonasson@vll.se, tfn 072-705 36 81

____________________________________________________________________

Kort om SVF

Ett standardiserat vårdförlopp startar med en välgrundad misstanke om cancer. Det beskriver kriterierna för välgrundad misstanke, vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom varje cancerdiagnos, och vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna.