Nya processledare för cancerrehabilitering

Sidan publicerades 5 oktober 2015

Nytillträdda processledare inom RCC Norr för cancerrehabilitering är Katja Vuollet Carlsson från Ersmark utanför Umeå och Olof Hasslow från Skellefteå.

Olof Hasslow och Katja Vuollet Carlsson

Katja är i grunden onkologisjuksköterska. Förutom processledare på 20 % är hon samordnande kontaktsjuksköterska i norra regionen. Under hösten 2015 har hon även börjat som registeradministratör inom kvalitetsregistren för blodcancer. Katja hjälper till i gyncancerprocessen och är sedan två år tillbaka delaktig i Carereprojektet inom samma process.

– Kontaktsjuksköterskan, Min vårdplan och cancerrehabilitering är viktiga områden ur patient- och närståendeperspektiv. Det är även relativt nya områden i cancervården som det behöver arbetas med tillsammans, som en helhet, säger Katja Vuollet Carlsson.

Olof Hasslow är hematolog och överläkare på medicinkliniken i Skellefteå där han är sektorsansvarig för hematologi och lymfom. Olof deltog i framtagandet av vårdprogram på 90-talet. Redan 1995 var han med och startade en telepatologisk verksamhet mellan Umeå och Skellefteå.

– Vi var före vår tid men med små resurser och långa avstånd måste man tänka på ett smartare sätt, menar Olof Hasslow.

Och nu är Olof processledare på 20 % för cancerrehabilitering, ett område där han ser stora utvecklingsbehov.

– Jag har haft patienter med cancer där det inte funnits en framkomlig väg. Cancerrehabiliteringen måste bli bättre och mer rättvis över länet, säger Olof Hasslow.

– Arbetet med cancerrehabilitering rymmer många viktiga delar och det gör stor skillnad för patienten, säger Katja Vuollet Carlsson.