MENY


23
OKT
2015

Norr

Nya standardiserade vårdförlopp ute på remiss

Norrlandstingen deltar i en pågående nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet i cancervården. Som en viktig del i den satsningen införs nu standardiserade vårdförlopp (SVF). Nio SVF är hittills fastställda och färdiga att implementeras i vården. Ytterligare sex SVF är just nu ute på remissrunda. Du är välkommen att framföra dina remissynpunkter t.o.m. den 2 november 2015.


22
OKT
2015

Norr

Fokus på närstående och Min vårdplan

Onsdag den 21 oktober inbjöd RCC Norr till nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor från hela regionen. Fokus för mötet var närståendeperspektivet och Min vårdplan. Det var omkring 45 personer som deltog i Umeå eller via video.


21
OKT
2015

Norr

ST-utbildning i sarkom

19–20 november anordnar ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå en utbildning om sarkom. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom ortopedi men är också tänkt för de ST-läkare från andra kliniker som har kontakt med sarkompatienter, t ex barnläkare, radiolog, patolog. Även sjuksköterskor som arbetar med diagnosgruppen kan anmäla sig.


6
OKT
2015

Norr

Se oss anhöriga och ta oss på allvar

I dag den 6 oktober är det den nationella anhörigdagen. Den instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Runt om i landet arrangeras aktiviteter och manifestationer på temat Att vara anhörig.


5
OKT
2015

Norr

Nya processledare för cancerrehabilitering

Nytillträdda processledare inom RCC Norr för cancerrehabilitering är Katja Vuollet Carlsson från Ersmark utanför Umeå och Olof Hasslow från Skellefteå.