Nyheter

Norr
Nya standardiserade vårdförlopp ute på remiss

Norrlandstingen deltar i en pågående nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet i cancervården. Som en viktig del i den satsningen införs nu standardiserade vårdförlopp (SVF). Nio SVF är hittills fastställda och färdiga att implementeras i vården. Ytterligare sex SVF är just nu ute på remissrunda. Du är välkommen att framföra dina remissynpunkter t.o.m. den 2 november 2015.

Norr
Fokus på närstående och Min vårdplan

Onsdag den 21 oktober inbjöd RCC Norr till nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor från hela regionen. Fokus för mötet var närståendeperspektivet och Min vårdplan. Det var omkring 45 personer som deltog i Umeå eller via video.

Norr
ST-utbildning i sarkom

19–20 november anordnar ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå en utbildning om sarkom. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom ortopedi men är också tänkt för de ST-läkare från andra kliniker som har kontakt med sarkompatienter, t ex barnläkare, radiolog, patolog. Även sjuksköterskor som arbetar med diagnosgruppen kan anmäla sig.

Samverkan
Diagnostiska centrum införs i Västra Götalandsregionen

Diagnostiska centrum vid sjukhusens medicinkliniker ska minska onödigt lidande för patienter genom att snabbt utreda ospecifika, diffusa symptom. Målet är tidig upptäckt och kortare väntetider från symtom till diagnos vid cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Samverkan
Fyra nya vårdförlopp klara

SKL:s beslutsgrupp för standardiserade vårdförlopp fastställde idag fyra av tretton vårdförlopp som tas fram under 2015 och som preliminärt ska införas under nästa år.

Samverkan
Handlingsplan för minskad UV-exponering

Riksdagen bör besluta om en 18-årsgräns för kosmetiska solarier. Och att driva solarier i offentlig regi eller offentliga lokaler är olämpligt. Det menar Regionala cancercentrum i samverkan i ny handlingsplan för minskad exponering för UV-strålning.

Samverkan
Sverige bäst på aktiv monitorering vid prostatacancer

Aktiv monitorering av män med prostatacancer ökar kraftigt i Sverige. Av alla män som förra året diagnostiserades med prostatacancer med mycket låg risk startade 91 procent denna behandlingsstrategi. Det är den högsta siffran i världen. Nya verktyget Koll på läget ger dessutom enskilda sjukhus möjlighet att i realtid se hur de ligger till i förhållande till rikssnittet.

Samverkan
Rekordsnabb rekommendation om nya cancerläkemedel

Landstingens NT-råd skickade i fredags ut en rekommendation till landstingen gällande två nya läkemedel mot malignt melanom. Rekommendationen, som kommer bara tre månader efter att läkemedlen nådde den svenska marknaden, innebär att samtliga landsting nu kan använda preparaten.

Samverkan
Sex nya vårdförlopp på remiss

Utveckling av standardiserade vårdförlopp för införande under 2016 pågår inom tretton diagnoser. Fem blev klara i våras och remissrundan avslutades i september. Nu är ytterligare sex vårdförloppsbeskrivningar klara. Fram till och med den 2 november är det öppet att lämna synpunkter.

Samverkan
Klinikerna registrerar bättre i pankreasregistret

- Det är glädjande att se att arbetet med att öka registrets täckningsgrad gett resultat och nu närmar sig 90% för 2014.

Norr
Se oss anhöriga och ta oss på allvar

I dag den 6 oktober är det den nationella anhörigdagen. Den instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Runt om i landet arrangeras aktiviteter och manifestationer på temat Att vara anhörig.

Norr
Nya processledare för cancerrehabilitering

Nytillträdda processledare inom RCC Norr för cancerrehabilitering är Katja Vuollet Carlsson från Ersmark utanför Umeå och Olof Hasslow från Skellefteå.