Vacciner mot livmoderhalscancer orsakar inte CRPS eller POTS

Sidan publicerades 6 november 2015

Unga kvinnor och deras föräldrar kan känna sig lugna. Cervarix och Gardasil orsakar inte POTS eller smärtsyndromet CRPS. Den Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté är enhällig och mycket tydlig i sitt utlåtande.

Läs mer på läkemedelsverkets webbplats. 

Vad är CRPS och POTS? 

CRPS (komplext regionalt smärtsyndrom) är ett kroniskt smärttillstånd som kan drabba en arm eller ett ben.

POTS (posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom) är ett tillstånd som ger en onormal ökning av hjärtfrekvensen när man sätter eller ställer sig upp. Patienter med POTS kan också ha andra symtom som yrsel och svimning, huvudvärk, smärta, illamående och trötthet. Hos vissa patienter kan symtomen kraftigt påverka livskvaliteten. Tillstånden förekommer i den allmänna befolkningen, inklusive ungdomar, oavsett vaccination.

Pia Collberg

 

För mer information: Kontakta Pia Collberg, processledare cervixcancerprevention inom RCC Norr.

E-post: pia.collberg@regionjh.se

Tfn: 063-15 37 35, mobil: 072-589 87 51