Nyheter

Samverkan
Ytterligare sex vårdförlopp klara

SKLs beslutsgrupp för standardiserade vårdförlopp fastställde den 24 november ytterligare sex av årets tretton vårdförlopp för preliminärt införande under nästa år.

Samverkan
Miljoner till landstingen

Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete med att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. I redovisningen ska framgå att standardiserat vårdförlopp införts för fem pilotdiagnoser.

Samverkan
RCC debattsvarar: HPV-vaccinerna effektiva !

I en debattartikel i SvD den 20/11 påstås att vaccinerna mot HPV har ”måttlig” effekt. RCCs nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention menar att artikeln bygger på ett antal missuppfattningar och försöker felaktigt ge en bild av att forskare skulle vara oeniga om att vaccinerna förebygger cancer.

Norr
När får vi ett rökfritt Sverige?

Tobaksbolagen tillåts sälja en produkt som ”rätt” använd i förtid dödar varannan användare. Tobaksröken innehåller nämligen 8000 ämnen varav 50 är cancerframkallande.

Samverkan
Uppföljningen av vårdförloppen igång!

Systemet för nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp i cancervården är nu riggat. Tre landsting har börjat rapportera patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Tolv ytterligare startar rapporteringen inom kort. Majoriteten av landstingen har infört standardiserat vårdförlopp inom alla fem föreskrivna diagnoser.

Samverkan
Ytterligare två vårdförlopp på remiss

Utveckling av standardiserade vårdförlopp för införande under 2016 pågår inom tretton diagnoser. De sista två går nu ut till verksamheterna på remiss, med sista svarsdatum den 3 december. För övriga elva har remissperioden avslutats.

Samverkan
Nytt vårdprogram KML

Ett nytt nationellt vårdprogram för kronisk myeloisk leukemi (KML) har nu fastställts och publicerats. Det nya vårdprogrammet ersätter de tidigare behandlingsriktlinjerna från 2013.

Norr
Varje dag räknas i cancervården

”Varje dag räknas” är en nationell satsning för kortare väntetider och bättre kvalitet i cancervården, oavsett var i landet man bor. Igår publicerade Västerbottens läns landsting en artikel om hur arbetet fortlöper i länet.

Samverkan
Fler njurcancerpatienter utreds med datortomografi

2014 utreddes 89 procent av alla njurcancerpatienter med datortomografi thorax, detta för att utesluta metastaserad sjukdom vid diagnos. 2005 var andelen patienter med DT thorax 60 procent. Målvärdet är 90 procent vilket nås av fyra regioner i landet. Det är resultat som finns i årets kvalitetsregisterrapport för njurcancer.

Norr
Vacciner mot livmoderhalscancer orsakar inte CRPS eller POTS

Unga kvinnor och deras föräldrar kan känna sig lugna. Cervarix och Gardasil orsakar inte POTS eller smärtsyndromet CRPS. Den Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté är enhällig och mycket tydlig i sitt utlåtande.

Norr
”Lägg din energi på saker du kan påverka”

Uppmaningen kommer från Pernilla Andersson, chefredaktör för tidningen Topphälsa, som besökte RCC Norrs temadag om cancerrehabilitering och levnadsvanor. Pamela talade inspirerande om hur det är att leva och träna trots cancer.

Norr
Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Vilka nya standardiserade vårdförlopp är på gång inom cancervården? Vad heter RCC Norrs två nya processledare för cancerrehabilitering? Hur kan cancer förebyggas genom ändrade levnadsvanor? Bland annat dessa frågor får du svar på i vårt senaste nyhetsbrev.

Norr
Det går att förebygga cancer

En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom ändrade levnadsvanor. Rökning har en stark koppling till lungcancer men också till flera andra cancerformer. Alkohol, ohälsosam kost, stillasittande, övervikt och solande ökar risken för cancer. Det finns även miljöfaktorer, som strålning och luftföroreningar, som bidrar till ökad cancerrisk. Men trots att det finns tydliga vetenskapliga bevis för att livsstilen har en stor betydelse, är kunskapen om detta inte särskilt utbredd.

Norr
Läkare måste hitta egna modeller för utredning av tjocktarmscancer

– När riktlinjer saknas, måste varje enskild läkare skapa en egen modell för hur F-Hb skall användas. Det är inte bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det menar fyra forskare i region Jämtland Härjedalen och Västerbotten – Cecilia Högberg, Eva Samuelsson, Mikael Lilja och Eva Fhärm – som nyligen har fått en vetenskaplig artikel publicerad i den medicinska tidskriften BMC Family Practice.