ST-sjuksköterskor vid Cancercentrum i Umeå

Sidan publicerades 13 mars 2015

Fem akademiska specialisttjänster för sjuksköterskor, AST har inrättats och kommer att tillsättas vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus. Tjänsten innebär anställning på heltid under två års tid. AST-sjuksköterskan kommer att studerar på halvtid och arbetar kliniskt på Cancercentrum den andra halvtiden – men med heltidslön.

Det här är en ny typ av utbildningstjänst som förutsätter att den sökande själv ansöker till och blir antagen vid onkologspecialistprogrammet vid Umeå Universitet. Utbildningen bedrivs på distans via Umeå Universitet och verksamhetsintegrerat lärande genomförs på Cancercentrum och andra angränsande specialiteter. Sista ansökningsdag för utbildningen är 2015-04-15.

 

Läs mer på offentligajobb.se eller kontakta Marie Sjögren, avdelningschef för strålbehandlingsavdelningen för ytterligare information.