Kontaktsjuksköterskor från hela regionen nätverkade i Umeå

Sidan publicerades 10 mars 2015

I slutet av februari inbjöd RCC Norr kontaksjuksköterskor från hela norra regionen till regionalt nätverksmöte i Umeå. 
Temat för dagen var samarbetet inom vårdteamet. Hur kan man samarbeta och göra kontaktvägarna mellan olika professioner tydligare?

 

Katja Vuollet CarlssonKatja Vuollet Carlsson, samordnare för kontaktsjuksköterskorna, menar att kontaktsjuksköterskan har en central roll genom hela vårdprocessen och ska kunna sätta in åtgärder och ta de kontakter som behövs efter patientens och de anhörigas behov. – Det behövs kunskap om andra professioners uppdrag i teamet och dialog om hur och när de länkas samman i vårdprocessen, säger Katja Vuollet Carlsson. – Vi gör mycket bra men det finns mycket som vi kan göra bättre.

Det var en fullspäckad dag. På eftermiddagen blev det tillfälle till gruppdiskussioner. Två av deltagarna, Valborg Nordlander och Carin Innala (de två till vänster på bilden nedan), känner plötsligt igen varandra från den tid de gick sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall. De tror inte att de har träffats sedan de tog examen 1978. Det är tydligt att det finns ett stort värde i att träffa kollegor från hela regionen för att lära av varandra.Kontaktsjuksköterskor

– Det stjäls friskt mellan oss, säger Carin Innala. – Och varför ska vi uppfinna hjulet om och om igen. Hon får medhåll av sina kollegor Valborg Nordlander, Inger Hedblad, Leena Riikkula och Maria Haapalahti.

Gruppen menar att kontaktsjuksköterskor finns i många verksamheter men är inte alltid namngivna för patienten. Aktiva överlämningar mellan kontaktsjuksköterskor fungerar mycket bra mellan vissa kliniker men inte alls mellan andra. Allt beror på vilket kontaktnät man lyckats bygga upp och det varierar både mellan olika landsting och olika diagnoser. När överlämningarna inte fungerar riskerar patienter att falla mellan stolarna. Även när det gäller multidisciplinär konferens är förutsättningarna olika. – Det vore därför mycket bra med nätverksträffar inom de olika diagnosgrupperna, föreslog en av deltagarna.Kontaktsjuksköterskor