Cellprovsveckan i norr

Sidan publicerades 4 maj 2015

För att väcka uppmärksamhet och sprida kunskap om vikten av att regelbundet ta cellprov, för att förebygga livmoderhalscancer, arrangeras cellprovsveckan 4–10 maj, runt om i norra regionen.


Pia Collberg– Det är så viktigt att gå och ta cellprov när man får sin kallelse, säger Pia Collberg som är processledare för cervixcancerprevention inom RCC Norr. – Vi vill att alla kvinnor ska ta chansen!

 Budskapet exponeras på olika sätt i regionen. I Västerbottens läns landsting och region Jämtland Härjedalen finns t ex ett speciellt telefonnummer, 090-785 91 32, som länsbor kan ringa om man vill veta när man senast tog ett cellprov. I Umeå och Skellefteå kommer barnmorskor och cytodiagnostiker att finnas tillgängliga för allmänheten, både på sjukhusen och i centrum.

 Under veckan kommer barnmorskor eller läkare finnas tillgängliga och informera samt svara på frågor om cellprovtagning i entréerna vid Länssjukhuset i Sundsvall samt vid Örnsköldsviks sjukhus. I Sundsvall och Östersund kommer det lite längre fram att vara aktiviteter runt cellprov i samband med Vårruset.

 – Varje dag dör en kvinna i Sverige på grund av livmoderhalscancer. Regelbundna cellprovtagningar minskar risken med 90 procent. Det är ett bra resultat för en enkel åtgärd, menar Pia Collberg.

– I Norra regionen tas många cellprover, i genomsnitt ca 48000 per år. Vi har en relativt bra täckningsgrad, 85 procent vilket motsvarar WHO:s och Socialstyrelsens mål. Men det kan bli ännu bättre!

– Det ser lite olika ut i olika åldersgrupper, för unga vuxna mycket bra, över 90–95 procent. Kvinnor mellan 30–50 år har den lägsta täckningsgraden på omkring 80 procent, säger Pia Collberg.

 

För mer information kontakta processledaren för cervixcancerprevention inom RCC Norr:

Pia Collberg

Tfn: 063 - 15 37 35

Mobil: 072 - 58 98 751