Årets sjuksköterska inom cancervården

Sidan publicerades 21 maj 2015

Årets sjuksköterska har utsetts av styrelsen för den ideella föreningen Sjuksköterskor i cancervård. Det var Britt Lindström vid strålbehandlingen, Norrlands universitetssjukhus, som fick ta emot utmärkelsen i samband med Sjuksköterskor i cancervårds årsmöte i Stockholm den 19 maj.

Kriterier för nomineringen är en sjuksköterska i klinisk verksamhet som kollegorna upplever ha gjort en särskilt värdefull insats för patienterna, de närstående och/eller avdelningsarbetet. Årets sjuksköterska erhåller ett stipendium om 5 000 kronor som är avsett att användas till utbildning inom tjänsten.

Motiveringen lyder: ”Hon är en person med djupa kvalitativa kunskaper inom sitt område. Hon har förmågan att förmedla dem med ödmjukhet till medarbetare i alla yrkeskategorier som verkar på strålbehandlingen. Hon tar sig alltid tid att förklara pedagogiskt och analyserar hela tiden sitt arbete. Hon inger en lugn trygghet och sprider därför sin arbetsglädje till alla som har nöjet att befinna sig i hennes närhet.”