MENY


21
MAJ
2015

Norr

Rapport från State of The Art bröstcancer

Kirurgikliniken och Onkologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm inbjöd i samarbete med Svenska Bröstcancergruppen, SweBC och Nationella nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård till SOTA-dagar den 1–3 oktober. Under tre dagar fick deltagarna ta del av intressanta föredrag av såväl nationella som internationella föredragshållare. SOTA-dagarna gästades i år av över 500 personer.

Norr

Årets sjuksköterska inom cancervården

Årets sjuksköterska har utsetts av styrelsen för den ideella föreningen Sjuksköterskor i cancervård. Det var Britt Lindström vid strålbehandlingen, Norrlands universitetssjukhus, som fick ta emot utmärkelsen i samband med Sjuksköterskor i cancervårds årsmöte i Stockholm den 19 maj.


20
MAJ
2015

Norr

Var uppmärksam i solen

– Sol och värme är underbart, men tänk på att sola på ett klokt sätt. Intensivt solande kan orsaka hudcancer och därför är det viktigt att alltid skydda huden, vistas i skuggan och inte sola i solarier. Det säger Virginia Zazo Hernanz, processledare för malignt melanom och Senada Hajdarevic, processledare för cancerprevention vid Regionalt cancercentrum norr.


7
MAJ
2015

Norr

Temadag om cancerrehabilitering

Den 7 maj inbjuder RCC Norr och Norrlandstingen, all hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med cancer, till den andra delen av en seminarieserie för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och arbetet med levnadsvanor inom cancervården. Denna gång utgår temadagen från Västernorrland men medarbetare från hela regionen deltar via videolänk i respektive Norrlandsting.


6
MAJ
2015

Norr

3D-teknik kan hitta fler bröstcancertumörer

En ny tredimensionell röntgen kan upptäcka fler bröstcancertumörer än traditionell mammografiscreening. 3D-tekniken gör det även enklare att storleksbestämma tumören, och är mindre smärtsamt för patienten eftersom bröstet inte behöver pressas samman lika hårt.


4
MAJ
2015

Norr

Cellprovsveckan i norr

För att väcka uppmärksamhet och sprida kunskap om vikten av att regelbundet ta cellprov, för att förebygga livmoderhalscancer, arrangeras cellprovsveckan 4–10 maj, runt om i norra regionen.