Webbutbildning i allmän palliativ vård

Sidan publicerades 12 juni 2015

Du har väl inte missat den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård? Den är tillgänglig för all vårdpersonal i både kommuner och landsting. Drygt 1500 personer har hittills påbörjat utbildningen, varav 880 har slutfört den i dagsläget.

Generellt i regionen har kommunerna i större utsträckning erbjudit sin personal att genomföra utbildningen. I Region Jämtland Härjedalen är det i dag 258 medarbetare som genomfört utbildningen och ytterligare 200 personer är i full gång med utbildningen. Det är lite för tidigt att dra några slutsatser vad gäller förbättringar av den palliativa vården vid livet slut.

Det vi kan konstatera är att arbetet med att förbättra cancervården i regionen har bidragit till att synliggöra palliativ vård och att förbättringar skett om man tittar på utdata från palliativregistret som berör cancerpatienterna i regionen.

Täckningsgraden, d.v.s. andelen inrapporterade dödsfall i förhållande till antalet avlidna av sin cancerdiagnos, är över 90 procent. 70 procent av de som avlidit av sin cancersjukdom har fått ett samtal inför vård i livets slut, ett så kallat brytpunktsamtal.

Den sista veckan i livet får patienterna hjälp med att beskriva sin smärta utifrån ett skattningsinstrument, i större utsträckning än tidigare men fortfarande endast 42 procent av de döende cancerpatienterna. Här finns fortsatt en stor förbättringspotential.

Vill du få tillgång till utbildningen, kontakta Katarina Sedig, processledare för den palliativa vården inom RCC Norr.