Ge synpunkter på standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 17 juni 2015

Minst tio standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande inom cancervården under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter på de färdiga vårdförloppen.

Så lämnar man synpunkter på standardiserade vårdförlopp

  • Du kan lämna synpunkter, dels på de fem vårdförlopp som tagits fram för införande under 2016, dels på de fem som publicerades i januari och som införs i år.
  • De vårdförloppsbeskrivningar som tas fram i höst kommer kontinuerligt att läggas ut för remissynpunkter, med tre veckors svarstid för respektive diagnos.
  • Skicka in synpunkter till info@cancercentrum.se, senast den 20 september.
  • Ange Synpunkter på SVF XX-cancer i ärenderaden på mejlet, så underlättar det sorteringen av remissynpunkterna.

Mer information här: cancercentrum.se