Allergiläkemedel kan ha effekt mot bröstcancer

Sidan publicerades 1 juni 2015

Dagens medicin skriver om en ny svensk observationsstudie vars resultat tyder på att vanliga allergiläkemedel skulle kunna ha effekt mot bröstcancer. Den aktuella studien omfattar 55 000 svenska bröstcancerpatienter som följdes under perioden 2000 till 2008. Nu hoppas forskarna kunna utvidga analysen fram till år 2013. Materialet kommer då att omfatta 100 000 patienter.