MENY


17
JUN
2015

Norr

Ge synpunkter på standardiserade vårdförlopp

Minst tio standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande inom cancervården under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter på de färdiga vårdförloppen.


16
JUN
2015

Norr

Nya rapporter för rektalcancer och koloncancer

Nu finns två nya nationella rapporter för rektalcancer och koloncancer.


15
JUN
2015

Norr

Utbildning i strålbehandling

Regionalt cancercentrum norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri nätbaserad grundläggande utbildning i strålbehandling. Utbildningen är i första hand riktad till sjuksköterskor inom de enheter i norra regionen som kommer i kontakt med patienter som får, som kommer att få eller som nyligen fått strålbehandling. 


12
JUN
2015

Norr

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Du har väl inte missat den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård? Den är tillgänglig för all vårdpersonal i både kommuner och landsting. Drygt 1500 personer har hittills påbörjat utbildningen, varav 880 har slutfört den i dagsläget.


5
JUN
2015

Norr

Nytt regionalt vårdprogram för cervixdysplasi

Det regionala vårdprogrammet för cervixdysplasi har reviderats och finns att läsa under rubriken Vårdprogram. Regional processledare är Pia Collberg.


4
JUN
2015

Norr

Omvälvande fynd från studie om prostatacancer

Män med nydiagnostiserad spridd prostatacancer kan omgående få cytostatikabehandling. Det visar resultaten från studien Stampede.

Norr

Rökfritt Sverige 2025

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström tog i veckan emot 4 710 underskrifter för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det var Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare vid Västerbottens läns landsting som lämnade över underskrifterna som är insamlade av elever runt om i länet och av personal vid Folktandvården, hälsocentraler och sjukhus.


1
JUN
2015

Norr

Allergiläkemedel kan ha effekt mot bröstcancer

Dagens medicin skriver om en ny svensk observationsstudie vars resultat tyder på att vanliga allergiläkemedel skulle kunna ha effekt mot bröstcancer. Den aktuella studien omfattar 55 000 svenska bröstcancerpatienter som följdes under perioden 2000 till 2008. Nu hoppas forskarna kunna utvidga analysen fram till år 2013. Materialet kommer då att omfatta 100 000 patienter.