Hypotes om strålningsbehandlingar prövas

Sidan publicerades 22 januari 2015

I dag är det standard att män med prostatacancer som inte har spritt sig behandlas med strålning under en lång period, med 39 mindre stråldoser. Men det kan vara så att det är lika effektivt med sju starkare doser. 

Teorin är att den större dosen ger dubbel verkningsgrad, och den kortare behandlingen skulle vara en stor fördel för både patienter och sjukvård. Förutsättningen är dock att den högre stråldosen inte ger mer biverkningar.  

Hypotesen prövas nu i en studie ledd av Anders Widmark, professor vid Umeå universitet. Han har stöd från Cancerfonden, men för just denna studie har de ansvariga precis fått hela 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådets utdelning till klinisk behandlingsforskning. 

Bloggat av Lisa Jacobson, forskningsredaktör 


Läs mer på cancerfonden.se