Nyheter

Norr
Varje dag räknas för cancerpatienten

Beslutet är taget – två miljarder kr i en nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården.  Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat om en gemensam överenskommelse för svensk cancervård: 500 mkr satsas årligen, 2015- 2018, på standardiserade vårdförlopp (SVF), kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården efter dansk modell. I Danmark kallas vårdförloppen för Pakkeforløb och där ledde de till kortare väntetider och nöjdare patienter. Det är detta som regeringen och landstingen vill ska bli en verklighet också i Sverige. Satsningen bygger på den antagna nationella cancerstrategin.

Norr
Hypotes om strålningsbehandlingar prövas

I dag är det standard att män med prostatacancer som inte har spritt sig behandlas med strålning under en lång period, med 39 mindre stråldoser. Men det kan vara så att det är lika effektivt med sju starkare doser. 

Norr
Allt fler vill göra gentest vid Nus

Idag uppmärksammar Västerbottens folkblad att allt fler invånare i Norrland vill göra gentester för att få veta om man riskerar att drabbas av en ärftlig sjukdom. Sedan 2012 har antalet DNA-analyser vid Norrlands universitetssjukhus ökat med drygt 25 procent.

Norr
Ny patientlag

Från och med 1 januari 2015 började en ny patientlag att gälla. I den nya lagen fastslås att patienten ska få information om sin sjukdom och om vilka behandlingar som finns, så att hon eller han kan vara mer delaktig i sin egen vård. Patienten ska också få information om möjligheten att välja den vård hon eller han behöver.