Fler standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Sidan publicerades 5 februari 2015

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen inom svensk cancervård. De fem pilotförloppen är klara och arbetet med att införa dem i landstingens verksamheter har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp.

För att nå det antalet har Regionala cancercentrum i samverkan beslutat att påbörja arbetet för nedanstående tretton cancerdiagnoser.

 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i galla och gallvägar
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom
 • Hjärntumörer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Malignt melanom
 • Myelom
 • Tjock-och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer

  Läs mer på cancercentrum.se