Nyheter

Samverkan
Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.

Norr
Samband mellan immunförsvar och cancer

För första gången har forskare från Umeå universitet påvisat ett samband mellan DNA-skada och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Immunity och det är Nelson Gekaras forskargrupp vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, vid Umeå universitet som står bakom studien.

Samverkan
Förändrad inloggning INCA

Inloggningen på INCA förändrad i samband med systemuppgradering vecka 47, 2014. 

Norr
Fler standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen inom svensk cancervård. De fem pilotförloppen är klara och arbetet med att införa dem i landstingens verksamheter har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp.

Norr
Internationella världscancerdagen

Regionalt cancercentrum norr arbetar för bästa möjliga cancervård. Redan 2011 beslutade Norrlandstingens regionförbund att bilda Regionalt cancercentrum norr. RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landstingen i arbetet med att utveckla cancervården i Norrland. Det finns sammanlagt sex regionala cancercentrum i landet som samverkar i frågor som med fördel drivs på nationell nivå. Arbetet sker utifrån den nationella cancerstrategin.