Våra levnadsvanor är ett stort hälsohot

Sidan publicerades 7 december 2015

I genomsnitt lever européer allt längre, men livsstilssjukdomar kan stoppa den utvecklingen. Vi röker och dricker mer än i andra världsdelar, och är näst fetast efter amerikanerna.

– Vi har en lång tradition av ökad medellivslängd i Sverige. Den ökar med 3–4 månader per år. Men medellivslängden för kvinnor i Västerbotten har stagnerat och vi vet ännu inte hur vi ska förklara det, säger Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Läs hela artikeln på vll.se