MENY


22
DEC
2015

Norr

Reviderat vårdprogram för cervixdysplasi

En ny version av det regionala vårdprogrammet för cervixdysplasi börjar att gälla från och med 1 januari 2016.


7
DEC
2015

Norr

Våra levnadsvanor är ett stort hälsohot

I genomsnitt lever européer allt längre, men livsstilssjukdomar kan stoppa den utvecklingen. Vi röker och dricker mer än i andra världsdelar, och är näst fetast efter amerikanerna.


4
DEC
2015

Norr

Vägen in i bröstcancervården är avgörande

Nu har det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer kommit med sin årsrapport baserad på siffror från 2014. Kirurgen Malin Sund är processledare för bröstcancer inom Regionalt cancercentrum Norr. Hon konstaterar att norra regionen ligger väldigt bra till för de flesta av parametrarna som rapporten tar upp – trots geografiska utmaningar med långa avstånd.


2
DEC
2015

Norr

Nya medarbetare

Under den senaste månaden har RCC Norr fått två nya medarbetare som ska arbeta utifrån vår gemensamma vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd".