RCC-dagar för norra regionen

Sidan publicerades 16 april 2015

Idag går RCC-dagarna för Norra regionen av stapeln. RCC Norr inbjuder årligen regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.

Dag 1 (16 april) innehåller information om viktiga och aktuella nationella och regionala frågor av betydelse för cancervården i regionen, och en gemensam diskussion kring dessa frågor. Presentationer och diskussioner hålls på svenska.

Dag 2 (17 april) är cancerforskningens dag, som ordnas i samarbete med medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Cancerforskningsdagen hålls helt på engelska.

För mer information kontakta:

Sara Huggert Ranta

E-post: sara.huggert.onkologi@umu.se

Forskningssamordnare på RCC Norr, Tufve Nyholm

Tfn: 090-785 84 32

E-post: tufve.nyholm@umu.se

tufve.nyholm@radfys.umu.se