Mångmiljonsatsning på cancerforskning genom nytt centrum

Sidan publicerades 10 april 2015

Ett nytt molekylärmedicinskt centrum kommer att etableras vid Umeå universitet. Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.

Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 335 miljoner satsas på det nya centrumet, som ska göra Umeå världsledande inom medicinsk forskning. 175 miljoner kronor står stiftelsen för – pengarna ska främst gå till karriärtjänster för unga forskare. 160 miljoner kronor satsas av landstinget och Umeå universitet. Pengarna satsas under perioden 2016-2024. 

Läs mer om nyheten på umu.se