Kortversioner av standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 14 april 2015

Nu finns det kortversioner framtagna av de fem standardiserade vårdförloppen för diagnoserna: prostatacancer, huvud-halscancer, akut myeloisk leukemi (AML), matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

Kortversionerna är framtagna på begäran av representanter från primärvården och är utformade för att stödja primärvårdens medarbetare i deras möten med patienter som har symtom som ger misstanke om cancer.

Alla vårdförlopp och kortversionerna finns att ladda ned på cancercentrum.se